O nas

Stowarzyszenie Małopolskie Centrum Edukacji „MEC” od ponad 15 lat zajmuje się propagowaniem wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej, kształtowaniem postaw patriotycznych oraz działalnością wydawniczą. W ramach prowadzonych działań realizujemy oraz współtworzymy m.in. projekty:

  1. Młodzież pamięta® z „Tramwajem Patriotycznym” z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja i odzyskania Niepodległości przez Polskę (od 2002 roku)

Celem realizacji projektu jest propagowanie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Idea ta, urzeczywistnia się poprzez aktywne uczestnictwo młodzieży w realizowanych formach (np. „Tramwaj patriotyczny”, ,„Biało-czerwona” dla przedszkolaka w krakowskich przedszkolach), połączone z rozpowszechnianiem podczas uroczystości rocznicowych okolicznościowych wydawnictw (Śpiewników polskich pieśni patriotycznych z kolorową wkładka tematyczną, a także  biało czerwonych chorągiewek, plakatów, ulotek, wlepek i długopisów). Kolejnym edycjom projektu towarzyszy rozśpiewany „Tramwaj patriotyczny” w Krakowie (od listopada 2007 roku). W maju 2017 roku XXX edycja projektu realizowana jest na terenie kilkudziesięciu małopolskich gmin.

  1. Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego (od 2002 r.)

Przegląd Twórczości Patriotycznej umożliwia młodzieży wypowiedzenie się na tematy, które są nierozłącznie związane z pojęciem i sensem współczesnego patriotyzmu. W zaproponowanej przez organizatorów szerokiej konwencji projektu mieszczą się zarówno prace plastyczne i literackie, jak i fotograficzne i filmowe. W 2016 roku tematem przewodnim „Przeglądu” byli Żołnierze Wyklęci. Bohaterem XIII edycji projektu w 2017 roku jest w 200. rocznicę śmierci Tadeusz Kościuszko.

  1. Małopolski Historyczny Szlak Pamięci (od 2012 r.)

Małopolski Historyczny Szlak Pamięci to unikatowy w skali kraju projekt sieci szlaków historyczno turystycznych łączących miejsca, wydarzenia i związane z nimi osoby, które wywarły duży wpływ na dzieje Małopolski i historię Polski. Obecnie realizujemy Szlak Powstania Styczniowego, I Kompani Kadrowej, Powstania Krakowskiego oraz Insurekcji Kościuszkowskiej. W ramach realizacji zadania m.in. postawiliśmy (do marca 2017) 37 tablic na terenie 20 małopolskich gmin.

  1. „Bohaterowie naszej przeszłości” – cykl spotkań z filmem historycznym
    (od 2004 r.)

Celem cyklu spotkań z filmem historycznym jest przypominanie młodym ludziom bohaterskich postaci i najważniejszych wydarzeń z naszej najnowszej historii, o których pamięć jest jednym z elementów budujących zbiorową tożsamość Polaków. W 2016 roku bohaterem cyklu był Stanisław Sosabowski.

  1. Parada Szkolnych Patronów (od 2011 r.)

Parada szkolnych patronów to barwny, kolorowy pochód uliczny z udziałem dzieci i młodzieży reprezentującej krakowskie przedszkola, szkoły wszystkich typów oraz młodzieżowe domy kultury.

  1. Pociąg pamięci o świętym Janie Pawle II /Kraków – Skawina – Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice – Kraków/ (od 2011 r.)

Pociąg pamięci to wyjątkowe przedsięwzięcie kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców Krakowa, którego nadrzędnym celem jest przypominanie osoby i dziedzictwa papieża Polaka.

  1. Lotny Uniwersytet Historyczny (od 2014 r.)

Projekt realizowany przy współpracy Dzielnicy I, II, VII Miasta Krakowa stawiający sobie za cel upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat wielkich postaci naszej XIX i XX-wiecznej historii.

  1. Strażnicy Pamięci (od 2012 r.)

Celem projektu jest m.in. opieka młodzieży nad miejscami pamięci oraz upowszechnianie wśród uczniów szkół i mieszkańców miasta, informacji na temat patronów ulic. Realizacja projektu odbywa się w porozumieniu z radami krakowskich dzielnic, co dodatkowo umacnia proces integracji w obrębie najbliższych ojczyzn. Wzmocnieniu tego procesu służyć mają także, wydawane w ramach projektu Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych, zawierające oprócz popularnych utworów, dzielnicowe wkładki tematyczne. W ramach projektu organizowany jest m.in. konkurs „Patroni naszych ulic”.

        9. Obchody rocznicowe (od 2010 r.)

Organizacja i prowadzenie obchodów rocznicowych w których uczestniczą uczniowie krakowskich szkół. W ramach uroczystości organizowane są m.in. obchody Powstania Styczniowego na Cmentarzu Rakowickim.

     10. Działalność wydawnicza (od 2004 r.)

Stowarzyszenie prowadzi także działalność wydawniczą. W ostatnich trzech latach (2014-2017) zostały wydane m.in. książki: Wolne Miasto Kraków (1815-1846) Czas upadku, czas postępuCzasy stanisławowskie (1764-1795); Swoszowice królewska perła siarką i wodami słynąca oraz Drogowskazy (z okazji Światowych Dni Młodzieży w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – rozpowszechnianie bezpłatnie wśród pielgrzymów oraz przekazane do bibliotek krakowskich placówek oświatowych). Od 2004 r. wydawane są cyklicznie Śpiewniki polskich pieśni patriotycznych(ponad 75. edycji o łącznym nakładzie ponad 200 tysięcy egzemplarzy). W 2016 roku została wydana pierwsza w Polsce edycja Śpiewnika Pieśni Żołnierzy Wyklętych (przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej). W 2017 roku ukazały się dwa kolejne wydania (wspólnie z IPN oraz Urzędem Do Spraw Kombatantów).

      11. Od stycznia 2017 roku wydajemy także okolicznościowe „Karty z naszej historii – Polskie rocznice”

Dotychczas ukazały się karty upamiętniające Powstanie Styczniowe (styczeń), Powstanie Krakowskie (luty), przekształcenie ZWZ w AK (luty), Insurekcję Kościuszkowską (marzec), obronę Krzyża w Nowej Hucie w 1960 roku (kwiecień). W maju 2017 roku ukaże się kolejna, tym razem przypominająca 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Wszystkie karty stemplowane są specjalnymi okolicznościowymi pieczęciami. W marcu br. ukazała się mapa Małopolskiego Historycznego Szlaku Pamięci. (W latach 2004-2013 wydaliśmy m.in. dwie edycje Śpiewnika Polskich Pieśni Patriotycznych przeznaczone dla Polaków zamieszkałych poza granicami kraju, osiem płyt z polskimi pieśniami patriotycznymi (utwory nagrane przez chóry szkolne), kalendarze historyczne /2007-2009/, grę planszową poświęconą pamięci Legionów J. Piłsudskiego „Przepustka”, specjalne wydawnictwo towarzyszące 100. rocznicy wymarszu I Kompani Kadrowej autorstwa Jana J. Kasprzyka). Wszystkie wymienione publikacje i wydawnictwa książkowe były i są bezpłatnie rozpowszechniane.