Gminy na szlaku


Dąbrowa Tarnowska

Miasto Dąbrowa Tarnowska oraz powiat dąbrowski, podobnie jak i cały zabór austriacki, wspomagały powstanie styczniowe. Na udzielanie pomocy walczącym rodakom za nieodległą granicą niechętnym okiem patrzyły władze austriackie, zarówno miejscowe starostwo, jaki i dyrektor krakowskiej policji August Merkl.

Zobacz więcej


Igołomia – Wawrzeńczyce

Dzisiejsza Igołomia to duża wieś tworząca z okolicznymi miejscowościami gminę Igołomia-Wawrzeńczyce. Od stuleci posiada silne związki z Krakowem. Przed wiekami część terenów należała do kustodii św. Floriana z Krakowa, a część była własnością rycerską. W XVIII wieku Igołomia znajdowała się na uposażeniu Uniwersytetu Krakowskiego, który ją podźwignął cywilizacyjnie budując szkołę, a pochodzącym stąd studentom umożliwiał naukę bez pobierania czesnego

                             Zobacz więcej


Kraków

Kraków, główne miasto zachodniej Galicji, położone na styku trzech zaborów było naturalnym zapleczem Powstania Styczniowego. W Krakowie werbowano powstańców, organizowano broń, prowiant, odzież, działała tu również prężna organizacja powstańcza, która w drugiej fazie zrywu zorganizowała kilkanaście wypraw mających na celu podtrzymanie walki zbrojnej.

Zobacz więcej


Krzeszowice

Krzeszowice, które w drugiej połowie XIX wieku były znanym, chętnie odwiedzanym uzdrowiskiem, leżały stosunkowo blisko rosyjskiej granicy Po tragicznej miechowskiej bitwie, a zwłaszcza po rozbiciu przez wojsko rosyjskie powstańczego obozu w Ojcowie, szukało tutaj schronienia wielu rozbitków

Zobacz więcej


Książ Wielki

Dzieje Książa Wielkiego związane są ze znanymi rodami magnackimi: Tęczyńskimi, Myszkowskimi i Wielopolskimi. W 1863 roku dobra te, na czele z imponującą rezydencją na Mirowie, znajdowały się w rękach margrabiego Aleksandra Wielopolskiego, podówczas Naczelnika Rządu Cywilnego Królestwa Polskiego. Margrabia zasłynął przeprowadzeniem proskrypcyjnej branki do wojska rosyjskiego, która była bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania

Zobacz więcej


Miechów

Pamięć o Bitwie Miechowskiej jest tutaj do dziś bardzo żywa. Na cmentarzu, oprócz licznych grobów, znajduje się pomnik, wzniesiony w 1922 r. w miejscu zbiorowej mogiły poległych powstańców. W centrum miasta, w miejscu słynnej studni ustawiono obelisk zwieńczony orłem zrywającym się do lotu, symbolizującym patriotyczne zrywy narodu.

Zobacz więcej


Olkusz

W trakcie Powstania Styczniowego Olkusz i Ziemia Olkuska zapisały piękną, choć momentami bolesną i tragiczną kartę. W latach 1863-64 w Srebrnym Grodzie i okolicach doszło do ponad trzydziestu potyczek z udziałem dziesiątek tysięcy żołnierzy

Zobacz więcej


Skała

Zimą 1863 r. Dolina Prądnika była miejscem kluczowych wydarzeń pierwszej fazy Powstania Styczniowego. Operowali tu Apolinary Kurowski (naczelnik województwa krakowskiego), Marian Langiewicz (drugi dyktator powstania), Antoni Jeziorański, Dionizy Czachowski, bracia Habichowie, a także waleczny Francuz Franciszek Rochebrune

Zobacz więcej


Słomniki

W początkach powstania przez Słomniki wiódł szlak kampanii dyktatora powstania Mariana Langiewicza, który po bitwie pod Skałą i kilku dniach spędzonych w Goszczy przedzierał się tędy w stronę Grochowisk

Zobacz więcej


Suloszowa

Zimą 1863 r. Dolina Prądnika była miejscem kluczowych wydarzeń pierwszej fazy Powstania Styczniowego. Operowali tu Apolinary Kurowski, Marian Langiewicz, Antoni Jeziorański, Dionizy Czachowski, bracia Habichowie, a także waleczny Francuz Franciszek Rochebrune (Roszebrun)

Zobacz więcej


Tarnów

Ważnym miejscem pamięci o Powstaniu Styczniowym w Tarnowie jest Stary Cmentarz, gdzie znajduje się monumentalna mogiła powstańców 1863 r., których tarnowskim lekarzom nie udało się już uratować, bądź tu zażyczyli sobie pochówku

Zobacz więcej